Zastrešenie domov

Systém Lindab Roof ponúka progresívne využitie ľahkej ale pevnej oceľovej nosnej konštrukcie, v spojení  s ľahkou strešnou krytinou. Odvodnenie zabezpečuje bezudržbový odkvapový systém Lindab Rainline.

Zastrešenie bytocých domov

V porovnaní s ostatnými konštrukčnými systémami má systém Lindab Roof nasledujúce prednosti:

1. Komplexné systémové riešenie s individuálnym prístupom

Komplexný systém, kde každá časť (oceľový profil, krytina, odkvap, skrutka, prestup strechou,...) je zladená s ostatnými časťami. Ich vlastnosti sa dopĺňajú, podporujú,vzájomne si vyhovujú a v ich kombinácii tak dosahujú bezproblémové a efektívne fungovanie celého strešného systému.   Nadstavba sa navrhuje s prihliadnutím na geografickú polohu objektu a architektonické predstavy zákazníka.

2. Ľahká konštrukcia kotvená do stropu v module panelového domu - nad nosnými stenami

Nedochádza tak k priťažovaniu pôvodnej strešnej konštrukcie ani atík, ktoré nie sú pre prenos zvislého zaťaženia určené. Celý strešný systém zaťažuje nosný systém budovy cca 15 kg/m2. Možnosť použitia pre priečne aj pozdĺžne nosné systémy objektov.

3. Strešná krytina - trapézový plech s povrchovou úpravou Polyester

Polyesterový vypaľovaný lak na veľmi kvalitnom pozinkovanom oceľovom plechu zaistí dlhodobú funkčnosť krytiny. Voľba zo 17 farieb umožní spestriť výzor dnešných panelových sídlisk. Trapézový profil LTP45 s výškou vlny 45 mm je dostatočne tuhý, čím celý systém spevní a umožní aj pohyb údržby po ňom. Záruka na poškodenie povrchovej vrstvy je 15 rokov, životnosť overená v drsných škandinávskych podmienkach je viac než trojnásobná.

4. Nehorľavé materiály

Oceľová konštrukcia je nehorľavá a strešné krytiny Lindab majú posudky na šírenie požiaru strešným plášťom - vhodné do požiarne nebezpečných priestorov.

5. Rýchla a nízkoodpadová montáž tzv. ”suchou” metódou

Jednotlivé diely systému sa dodávajú v požadovaných rozmeroch, čím sa výrazne znižuje odpadovosť a neporiadok na stavenisku. Montáž je bez nutnosti murárskych či tesárskych prác a príslušného odpadu.

6. Doplnkové prvky strechy

Klampiarske prvky pre riešenie všetkých prestupov vzduchotechniky, kanalizácie a odvetranie podstrešného priestoru, ako aj opláštenie a zastrešenie vyťahových šácht z rovnakého materiálu ako strešná krytina, sú rokmi osvedčené detaily. Súčasťou dodávky je napr. aj nový bleskozvod s revíznou správou.

KONTAKT
Tempos, spol s r.o.
Technické informácie